3 Amalan Yang paling Dicintai Allah

amalan yang mulia disisi Allah

Islam memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Adapun tolak ukur amal kebaikan adalah ketika seseorang mengerjakannya suatu perkara maka ia kan tenang dan senang dalam mengerjakannya. Sebaliknya, jika seseorang melakukan keburukan maka ia kan cemas dan khawatir ketika mengerjakannya. Berbicara mengenai amalan-amalan kebaikan, ada tiga amalan kebaikan yang sangat dicintai oleh […]