5 Aktivitas Produktif Orang Tua & Anak Selama Home Learning

hime learning

Home Learning merupakan solusi dalam sektor pendidikan dalam menghadapi wabah pandemic Covid-19, dimana seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan di rumah menggunakan sistem pembelajaran online. Pada pelaksanaan home learning ada kekurangan dan kelebihannya, namun daripada memikirkan kekurangannya alangkah baiknya kita fokus pada kelebihannya, sehingga semua yang terlibat dalam aktivitas home learning dapat menjalankannya dengan baik dan asyik. […]