VISI

Menjadi Lembagaa Kemanusiaan Terpadu Yang Bergerak Aktif dalam Aksi Sosial

MISI

  1. Mengadakan berbagai pelatihan edukatif
  2. Melakukan permberdayaan anggota dan masyarakat secara intens
  3. Terbuka pada setiap isu kemanusiaan
  4. Mengedepankan ASAS profesional dan transparan dalam penyaluran dana